Generalforsamling 2024
Tidspunkt
21.03.2024 kl. 19.30 - 21.03.2024 kl. 21.00
Sted
Biblioteket, Byskolen
Beskrivelse

Der afholdes generalforsamling for klubbens medlemmer 21. marts 2024 i biblioteket på Frederiksborg Byskole klokken 1930


Dagsorden vil være i henhold til klubbens vedtægter ڋ:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Udvalgenes beretninger for det forløbne år.

4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelse. På valg er:

a. Næstformand. (Berit Dahan genopstiller)

b. Kasserer. (Ole Schmidt genopstiller)

c. Konkurrenceformand. (Heino Wohlert genopstiller)

d. Menigtbestyrelsesmedlem. (Helen Jensen genopstiller)

8. Valg af 1 bestyrelses suppleant.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10.Eventuelt.


 Selvom de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, genopstiller skal det pointeres, at vi også ser  meget gerne andre kandidater til posterne. Fornyelse er godt, og er der andre, som gerne vil bidrage direkte til at sætte rammerne for klubben, så er vi meget åbne for det. 


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes skriftligt til bestyrelsen på formand@langgarverne.dk senest 7. marts og de offenliggøres senest 14. marts på hjemmesiden.


Der vil være noget at spise og drikke, så vi ikke går ned på energi undervejs


Langgarverne