Klubmesterskabet 2024 

             Februar 2024/KU/hw 

(Læs nu det hele … ?? måske der står noget vigtigt nederst i teksten) 

 

Konkurrence-udvalget gennemfører ”Klubmesterskabet” efter samme koncept som de 2 foregående år. 

 

Dog med 2 ændringer: 

For det første vil stillingen kunne følges løbende hen over året. 

Der tilstræbes relativt hyppige opdateringer, gerne månedligt eller i den takt nye resultater indløber. 

 

For det andet vil der være flere præmier end de to foregående år, mere herom senere … 

 

Vi kårer stadig kun én klubmester !! På tværs af køn og aldersklasser. 

Hvordan nu det ?: 

Med dette system konkurrerer vi ”alle mod alle” på en måde der er så fair for alle som det er muligt …  unge og ældre, kvinder og mænner. 

 

Det foregår således: 

 en beregner på motionsplan.dk, kan man indtaste siresultat og aflæse en aldersgradueret præstation 

Herved opnås en sammenlignelig værdi.  

Således kan vi, på tværs af køn og alder med pæn stor sikkerhed og rimelighed afgøre, hvem der er bedst. 

Det kaldes: Age-Grade Calculator (mere herom nedenfor). 

 

Alder: 

Vi beregner alder på samme måde, som DAF gør for masteratleter, dvs., at det er fødselsåret, der er gældende.  

Hvis du er født 1960, og vi taler om 2024 sæsonen, er du altså 2024-1960 = 64 år. 

 

 

Hvor og hvornår foregår det? 

Det foregår hele tiden fra 1. jan. 2024 t.o.m. 31.12.2024 og til alle løb/stævner der opfylder kriterierne.  

Således er ingen forpligtet til at stille op i bestemte løb, man deltager blot i relevante løbhvor distancen er DAF godkendt og det plejer arrangører at reklamere med (ellers kan man spørge dem). 

 

Hvem står for det – og hvordan deltager jeg ?: 

Du står selv for det, … forstået på den måde at den enkelte deltager SELV ER ANSVARLIG for at indrapportere resultatet til konkurrenceudvalget, som så vil føre regnskabet. 

 

Klubmesterskabet medregnes løberens hurtigste tid på året (dvs. 2024) på nedenstående distancer:                     

Det eneste krav er at løbet SKAL være DAF opmålt - og det skal foregå til et ”løb”. 

Du kan således ikke liste ud en mørk nat og piske ”test-ruten” igennem, med din makker som kontrollant. 

 

Baneløb (på stadion)
    400 m.  

800 m. 

1.500 m. 

5.000 m.  

10.000 m. 

Landevej (alt der ikke er bane er landevej) 

5 km.  

”6 km. Testløbet” 

10 km. (således OGSÅ 10 km ”Test-løbet”) 

Halv-marathon 

Marathon 

 

10 distancer (5 på bane og 5 på landevej) som i teorien, hvis man sætter verdensrekord i alle 10, vil give ca. 1.000 point, da man max kan få 100 per øvelse. 

På denne måde er der et element af ”flids-præmie” indbygget, fordi jo flere distancer man er med på jo flere point kan man opnå. 

 

AG% findes her: 

www.motionsplan.dk/aldersgraduerede-tider 

 I søgefeltet skriver du: aldersgradueret  - så finder du beregneren. 

Der er flere forskellige age-grade calculatorerVi har valgt den ovenfor og det er den der ligger til grund for de opnåede resultater. Der findes flere lignende ”beregnere” og de er ikke ens, derfor er det vigtigt at præcisere hvilken man anvender.     

       

Eksempel på pointgivning: 

Mand på 56 år løber 5 km på 21:25 = AG% 70,77 ó Så har han scoret 70,77 points 

En kvinde på 60 løber 10 km på 52:10 = AG% 75,52 ó Så har hun scoret 75,52 points 

 

Den enkelte er SELV ansvarlig for at indrapportere resultater på mail til  

konkurrenceudvalg-snabela-langgarverne.dk 

KU vil så føre bogholderiet og udpege vinderen til sidst, typisk til klubfesten … om du samler sammen eller holder ”kortene tæt til kroppen” og først sender ”drypvist” er helt op til dig selv. 

Sidste frist for indsendelse er starten af januar ’25, mere herom senere i medlemsgruppen på facebook. 

 

Når du indrapporterer resultaterskal du oplyse: 

  1. Dit navn 

  1. Dit fødselsår 

  1. Distancen, der er løbet 

  1. Tiden, der er opnået 

  1. Hvor og hvornår (stikprøvekontrol kan og vil forekomme). 

 

Når året er gået, lægger vi alle de opnåede point sammen og den der har flest point, har vundet. 

I det usandsynlige tilfælde, at der er pointlighed mellem to eller flere deltagere, deler de placeringen. 

 

Således konkurrerer vi kun i én klasse … Ingen aldersklasser, ingen kvindeklasser og ingen mandeklasser  

Der appelleres til, at man indrapporterer løbende, således at der ikke bliver et stort arbejde til sidst, ligesom det forhåbentlig er sjovere at følge den løbende stilling hen over året. 

Vi håber, I vil bakke op om ”Klubmesterskabet og ser frem til endnu en forrygende sæson. 

 

Mvh Konkurrenceudvalget 

Dan, Niels-Ole og Heino 

Vi takker vore sponsorer

Langgarverne

Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød